Monika Czerwonka

Serdecznie witam Państwa na mojej stronie internetowej.

Jestem doktorem habilitowanym nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracuję w Instytucie Finansów.

W mojej pracy naukowo-dydaktycznej specjalizuję się w zagadnieniach związanych z finansami behawioralnymi, finansami kulturowymi oraz inwestowaniem społecznie odpowiedzialnym.

Zapraszam do zapoznania się z moimi aktywnościami na polu badawczym i dydaktycznym.