Monika Czerwonka

Serdecznie witam Państwa na mojej stronie internetowej.

Jestem doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W mojej pracy naukowo-dydaktycznej specjalizuję się w zagadnieniach związanych z finansami behawioralnymi, finansami kulturowymi oraz inwestowaniem społecznie odpowiedzialnym.

Zapraszam do zapoznania się z moimi aktywnościami na polu badawczym i dydaktycznym.