Tematyka problemowa proponowanych prac dyplomowych

 • Finanse behawioralne
 • Psychologia rynków kapitałowych
 • Efektywność i funkcjonowanie giełd papierów wartościowych
 • Rynek papierów wartościowych
 • Inwestowanie alternatywne
 • Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
 • Instrumenty pochodne, opcje
 • Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (SRI), CSR
 • Etyka w naukach ekonomicznych (finansach)
 • Kryzysy finansowe
 • Finanse kulturowe

Literatura podstawowa dla studentów uczęszczających na wykład ``Finanse behawioralne``

 • 1. M.Czerwonka, B.Gorlewski - Finanse behawioralne - Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • 2. M.Czerwonka, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Difin, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca dla studentów uczęszczających na wykład ``Finanse behawioralne``

 • 1. D.Kahneman, Pułapki myślenia, Media Rodzina, Warszawa 2012
 • 2. T.Sedlacek, Ekonomia dobra i zła, StudioEMKA, Warszawa 2012

Literatura dla seminarzystów - problematyka finansów behawioralnych

 • 1. M.Czerwonka, B.Gorlewski - Finanse behawioralne - Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • 2. M.Czerwonka (red.) Kierunki rozwoju współczesnych finansów-wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016
 • 3. A. Cieślak - Behawioralna ekonomia finansowa - Materiały i studia NBP, Warszawa 2003 (do pobrania ze strony NBP)
 • 4. P.Zielonka - Behawioralne aspekty inwestowania, CeDeWu, Warszawa 2007
 • 5. T. Zaleśkiewicz, Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do finansów behawioralnych``, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003
 • 6. J.R. Nofsinger - Psychologia inwestowania, Wydanie Helion, Gliwice 2006
 • 7. A.Szyszka, ``Finanse behawioralne``, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009
 • 8. D.Kahneman, Pułapki myślenia, Media Rodzina, Warszawa 2012
 • 9. T.Sedlacek, Ekonomia dobra i zła, StudioEMKA, Warszawa 2012